איזה מדריך אני ואיזה מדריך כדאי להיות?

מאת: גיל גיספאן, מדריך אירובי/עיצוב וCORE ורכז קורסים ומרצה בג'ימנסיה – בית ספר להסמכת מדריכי כושר ותנועה

כמדריכים אנחנו עומדים מול אוכלוסיה מגוונת של מתאמנים/תלמידים שמגיעים מרקעים ומניעים שונים ונאלצים להתמודד עם סוגיות שונות ומורכבות – ביניהם בעיות משמעת. נשאלת השאלה – מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיות משמעת, או אם ננסח את זה אחרת, איזו גישה אנחנו צריכים לבחור כמדריכים על מנת להבטיח שהטיפול בבעיה יהיה היעיל, הטוב והממצה ביותר.

את המאמר בנושא הכנתי במסגרת עבודה לאוניברסיטה בנושא "סוגיות בהוראה". שהתבקשתי מהג'ימנסיה לפרסם אותו נעניתי בחיוב, כי אני יודע שזו סוגיה שיכולה לעניין את קוראי המגזין ולו מהסיבה הפשוטה ביותר שיש לכולנו את המכנה המשותף הבסיסי – כולנו מדריכים. אז כמובן ששיניתי והתאמתי אותו מבחינת התכנים, ואני מקווה שתיהנו.

גילכמדריך אירובי/עיצוב וחיזוק/CORE וכרכז קורסי מדריכי מחול אירובי מעל ל-7 שנים אני נתקל בבעיות משמעת במהלך השיעורים העיוניים והמעשים כאחד.

בעיות המשמעת יכולות לבוא לידי ביטוי במספר צורות:

איחורים, יציאות מרובות מכיתת הלימוד, התעסקות עם הסלולארי בזמן הרצאות, אי הכנת שיעורי בית.

נשאלת השאלה, מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיות אלו –מהי הדרך למצוא את האיזון בין להיות תקיף וחד משמעי בכל מה שקשור למנהלות ומשמעת מצד אחד, ומצד שני להיות רך, חברי ומחבק שכן זהו קורס שבחלקו הגדול מתבסס על תחושת הנאה וכיף.

האם להיות "חבר" של התלמידים בקורס, ואז הגבולות לעיתים מיטשטשים, צצות בעיות משמעת רבות, נוצרת מסגרת שמאפשרת לפרוץ את הגבולות, לאחר, להתעסק עם הסלולארי במהלך השיעור, לא להגיע מוכנים לתרגולים ולצאת להפסקות קטנות בתדירות גבוהה או להיות סמכותי, תקיף, חד משמעי ולהקפיד מאוד על ענייני מנהלות ללא פשרות, מה שיוצר אוירה מלחיצה שמוציאה את תחושת הכיף מתהליך הלמידה בקורס מדריכי מחול אירובי.להיות מורה משפיע – מיומנויות של הנהגה

כיום קיימת אחידות דעים בקרב פסיכולוגים שלא פיקוח רודני מצד אחד ולא התייחסות מתירנית מספקים לתלמידים את הידע והניסיון שהם זקוקים להם על מנת ללמוד לנהוג באורח עצמאי ובוגר. חלקם אף קבעו נחרצות ש"כיום אנו יודעים שהחלום על מתירנות מוחלטת התנפץ כבועת סבון" וכן ש"נוקשות מוגזמת התגלתה במחקרים כפוגעים בתלמיד לא פחות ממתירנות מוחלטת". דרושה דרך חדשה בהוראה שתתן מענה לבעיות משמעת הנובעות ממשבר בסמכות המורים "בלי לשפוך את התינוק יחד עם המים" – בלי לוותר על סמכות המורה מצד אחד ובלי לוותר על העצמת התלמיד והקשר איתו מצד שני.

כדי להצליח בכך כדאי לבחון את מטרות ההוראה מזווית ראייה של מושג ההשפעה על התלמידים שהוא רחב יותר ממושג הסמכות. סמכות על פי מילון ספיר מוגדרת כ: "זכות חוקית של אדם או מוסד שיצייתו להם". השפעה מוגדרת כ"העברה של דעות, של תכונות וכד' על אחרים" וכ"פעולה רוחנית על הזולת שיכולה להטותו לרצון הפועל, לרצון המשפיע". אם כך, ברור לנו שהשפעה היא מושג מקיף יותר ממושג הסמכות. סמכות – במובן של יכולת ענישה, פיקוח, הצבת גבולות וכללים – היא רק מקור כוח אחד ליכולת ההשפעה שלנו. בעוד שגישה סמכותית מנסה לגרום לאחרים לעשות או לא לעשות דברים מסוימים כפי שאנחנו רוצים, גישה משפיעה מנסה לגרום לאחרים שיראו דברים כפי שאנחנו רואים. בעוד שהפעלת כוח, יעילה רק לטווח קצר, והיא מתקיימת כל עוד מקור הסמכות (המורה) נוכח פיזית, הרי שהשפעה יעילה לטווח ארוך ומתקיימת גם כשאר מקור ההשפעה אינו נוכח.

הזכות להעניש תלמידים היא רק אמצעי אחד כדי להצליח ללמד ולקיים מהלך שיעור תקין. מורה שירגיש שסמכותו נחלשה עלול לנסות להחזירה על ידי נקיטת אמצעי משמעת חריפים יותר ויחד עם זאת הוא עלול לעורר בתלמידיו תחושה של פחד ואוירה לא נעימה בשיעור. לעומת זאת מורה שמרגיש שמידת השפעתו נחלשה, ינסה לכונן מחדש מערכת יחסים אישית של אמון והערכה בינו לבין תלמידיו.

שתי מיומנויות חינוכיות: סמכות דיאלוגית ודוגמא אישית.

אלה הן מיומנויות של הנהגה – לא של בריחה מסמכות מצד אחד וגם לא של שימוש נוקשה בה מצד אחר.

א.סמכות דיאלוגית

סמכות דיאלוגית היא קובעת את החוקים והכללים אך מאפשרת דו שיח חברי שוויוני עם התלמידים.

בהתאם לכך יש ארבה טיפוסים של מורים על מידת השימוש שלהם בדיאלוג ובסמכות:

  1. מורה חסר אונים – ממעט להשתמש הן בסמכות והן בדיאלוג בעימותים עם התלמידים.
  2. מורה סמכותי – מרבה להשתמש בסמכותו (חוקים, הוראות, משמעת וכיו"ב) בעימותים עם התלמידים אך ממעט לקיים איתם דיאלוג חברי. סמכותו מעוררת עוינות ואינה יעילה לטווח ארוך.
  3. מורה המפריז בדיאלוגים – מרבה בשיחות במצבי עימות עם התלמידים וממעט להפעיל את סמכותו. סמכותו נתפסת כחלשה, מעוררת חוסר אמון ואפילו זלזול.
  4. מורה בעל סמכות דיאלוגית – מרבה להשתמש בסמכותו והן בדיאלוגים במצבי עימות עם התלמידים. סמכותו נתפסת כהגיונית ומעוררת אמון ויחס של כבוד. יעילה מאוד בטווח הארוך.

סמכות דיאלוגית קשה לביצוע שכן היא דורשת מהמורה גישה מאוזנת במצבי עימות רגשיים קשים עם התלמידים. זהו סוג הסמכות שהתלמידים מצפים לו כיום מהמורה – לא חברית ורכה מידי ולא קשוחה מיידי.


ב.דוגמא אישית

כולנו מעריכים בני אדם שפועלים לפי האמרה "נאה דורש, נאה מקיים". מורים שממחישים בהתנהגותם את הערכים שהם מנסים להנחיל, הם אלו שמצליחים להשפיע על התלמידים. התלמידים לומדים מהם ערכים חשובים: כבוד הדדי, משמעת וכיו"ב.

(חיים עמית (2006)– "להיות מורה משפיע" – חלק שני עמודים 1-6)משמעת בכיתה – היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים

בחינת נושא המשמעת דרך היבטים פסיכולוגיים היא רחבה. בחרתי מתוך שלוש גישות מרכזיות שלכל אחת מהן תפיסה שונה על טבע האדם, על המקור לבעיותיו ועל הדרכים המומלצות לטיפול בהן, להתמקד בגישה ההתנהגותית – ביהביוריסטית.

הגישה ההתנהגותית רואה את התנהגות האדם (תלמיד לצורך העניין) כמבוססת על הרגלים או על תגובות שנקנו בתהליך של למידה התניינית על ידי היווצרות קשר בין גירויים או על ידי מתן חיזוקים. גישה זו עוסקת רק במה שניתן לצפות בעין ולתפיסה על ידי החושים. בעייתיות בהתנהגות (בעיות משמעת) נובעת מאי קניית הרגלים מתאימים או מהכחדתם. הדרך לשפר את ההתנהגות תהיה על ידי בניית הרגלים רצויים והכחדת הבלתי רצויים באמצעות חיזוקים חיוביים ושליליים.

על הגישה הביהביוריסטית, ההנחה היא שעל הטיפול בבעיה להתמקד בהתנהגות עצמה ב"כאן ועכשיו" ואין כל צורך בבחינת הסיבות להתנהגות שמקורן ברקע קודם של התלמיד. ניתן להשתמש בכלים של גישה זו כדי לשנות התנהגות מפריעה של תלמיד.

ההנחה הבסיסית שלנו תהיה – הפרעה או בעיית משמעת של תלמיד נובעת מכך שהיא מזכה אותו בתגמול, כגון: תשומת הלב של שאר התלמידים או של המורה.

לצורך טיפול בבעיה על המורה –

1.להגדיר את ההתנהגות הבעייתית ואת ההתנהגות הרצויה.

2.לתכנן שיטות תגמול כדי לעצב את ההתנהגות הרצויה.

אם כן, שיטות התגמול יתבצעו בצורה של חיזוקים חיוביים ושליליים.

חיזוק חיובי – גירוי שנתינתו לאחר ביצוע התנהגות מעלה את שכיחותה. מושג שמבטא הסכמה. התלמיד מעוניין בו ולכן ההתנהגות המזכה אותו בחיזוק כזה תחזור אצל התלמיד שוב ושוב. על המורה להקפיד לתגמל רק התנהגות המוגדרת כנכונה ורצויה.

חיזוק שלילי – מאורע שהילד מעוניין להימנע ממנו ואף מוכן להתנהג "בצורה נכונה" על מנת לצמצמו או להפסיקו. חיזוק שלילי הוא מאורע שמגביר למעשה את הסיכוי שהתגובה המפסיקה אותו תחזור בעתיד במצב דומה.

(שרה שמעוני, "משמעת בכיתה – היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים", ת"א: דפוס קדם, 1996, עמודים 10-13)מורה או חבר?

חלק גדול של מורים שמצויים במרחב המקוון לצרכים מקצועיים ואף לעיתים אישיים, יוצרים קשר עם התלמידים בסביבתם הטבעית, לדוגמא: פייסבוק. למרות שחלקם הגדול של המורים רואים זאת כחלק מעבודתם החינוכית, ישנם רבים אחרים שעדיין סבורים שאין לקיים קשר שכזה. מרבית המורים אינם מודעים לבעייתיות, דילמות ולמלכודות העלולות לצוץ מהתנהלות זאת.

מאמר זה מתייחס בעיקר לקשר הוירטואלי של המורה עם התלמיד ברשת החברתית אך ניתן להשליך ממנו על התנהגות חברית מול סמכותית של המורה במהלך השיעור.

במאמר מציינים את הסכנות בהיטשטשות הגבולות שבין תפקיד המורה הסמכותי לבין תפקידו כחבר שמקשיב וזמין לתלמיד בכל אשר הוא חפץ וצריך.

ניתן להסיק מסקנה בולטת מהמאמר:

הכול אפשרי אך הכול שאלה של מינון. ניתן למצוא את המקום שבו המורה משמש יותר כתפקיד חברי בקשר של מורה-תלמיד אך עליו להיות זהיר במידת הקרבה, האינטנסיביות והמינון שבו התפקיד החברי והמחבק לוקח חלק תחת הכותרת של להיות מורה.

(אברום רותם ועידית אבני (2010) – "המורה במלכודת הרשת החברתית – מורה או חבר?")אין משמעת, אין הישגים לימודיים

במאמר זה אנו בוחנים מספר מושגים על מנת להבין יותר טוב מהי משמעת וכיצד היא מתקשרת לתוצאות הלמידה של התלמידים במהלך הלימודים. ובכן, מהי משמעת למידה?

התנאים על מנת להגיע להישגים לימודיים הם אישיותיים: מנת משכל, מוטיבציה ודימוי עצמי. הרוב המוחלט של התלמידים מסוגל להגיע להישגים לימודיים סבירים ומעלה. מנת המשכל הממוצעת מאפשרת לכל אלה ללמוד ולהצליח. הנתונים ההתנהגותיים לעומת זאת, הם המכשול להישגים. נתונים אלה הם משמעת הלמידהונכללים בהם: יכולת התמדה, יכולת לעמוד בלוח זמנים, יכולת ורצון לבצע מטלות לא נעימות ויכולת להציב מטרה ולתכנן פעילויות המובילות להשגתה.

יכולת התמדה: יכולת זו מצביעה על המידה שבה התלמיד מסוגל לבצע משימה ברציפות. ביצוע המשימה אמור להסתיים רק כשהמטרה הסופית הושגה. ההתמדה מתייחסת לכל תחום ביצועי. הישגים לימודיים גבוהים הם פרי יכולת התמדה – החל בהכנת שיעורי בית והמשך בלימוד ותרגול עצמי.

יכולת לעמוד בזמנים: היכולת לעמוד בלוח זמנים דורשת דייקנות וביצוע משימה בזמן קצוב. אין הכוונה לתכונות זריזות ומהירות ביצוע אלא ביכולת לבצע משימה בפרק זמן מוגדר וקבוע. נגזרת של יכולת זו היא גם היכולת להגיע בזמן לשיעורים ולמעט באיחורים.

יכולת להציב מטרה ולתכנן פעילויות המובילות להשגתה: יכולת זו נחוצה לתלמידים שמתרגלים למידה עצמית. הלמידה העצמית הכרחית בכל תהליך של למידה ומחייבת לאחריות ועצמאות.

יכולת לבצע מטלות שאינן גורמות הנאה: יכולת זו היא הכרחית להצלחה בלימודים. הכוונה היא לביצוע משימות משעממות או מתסכלות.

ארבעת מרכיבים אלה של משמעת הלמידה הינם חלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה כשאר ההתמקדות היא ב"ידע". התמקדות בתלמיד בגישה חברית, לעיתים פוגמת במשמעת הלמידה.

לסיכום, עלינו לזכור שהמשמעת היא מרכיב בסיסי בתהליך הלמידה ולכן ראוי שהמורים ינסו להקנות את מיומנויות המשמעת האלה לתלמידים שלהם שנחיצותן אינה מוטלת בספק.

(ד"ר רחל פסטרנק (2006), "אין משמעת, אין הישגים לימודיים", 'כוורת', גיליון מספר 13)המשמעת ומשמעותה

מאמר זה מתעסק בעיקר בהתמודדות של מורים חדשים עם בעיות המשמעת וגם כאן ניתן להשליך על הבעיה אותה אני חוקר - התמודדות עם בעיות משמעת במהלך השיעור. ישנם מספר כלים חינוכיים חשובים בהתמודדות עם בעיות המשמעת בכיתה.

כאשר קיימת בכיתה אווירה נעימה ומחבקת, רוגע, עזרה הדדית – לרוב לא תהינה בעיות משמעת שכן קיים דיאלוג בין המורה לתלמידים על הא ועל דא ולאו דווקא על החומר הלימודי. ודווקא במקום בו מתאפשרות שאילת שאלות גם שאינן נוגעות למהלך השיעור המורה מטפח יחסי אנוש הוגנים, יושר, כבוד ואהבת תלמידים, דבר המוביל לכיתה שקטה שאין בה בעיות משמעת.

מורה המבין כי העידוד, דברי השבח והמילה הטובה הם הגורמים הדומיננטיים לזקיפות הקומה והגברת הביטחון העצמי אצל התלמידים הם אלו שיחזקו את הקשר האישי עם המורה ומתוך כך יפחיתו את בעיות המשמעת מתוך מקום של כבוד והערכה כלפי המורה.

(ד"ר יחיאל שרמן (2009) – "המשמעת ומשמעותה") 
התקשרו 03-5221242
או מלאו את הטופס.
צוות הג'ימנסיה יחזור אליכם
בהקדם האפשרי:
    

 

הג'ימנסיה - בית הספר להסמכת מדריכי כושר ותנועה

מרכז ויצמן - רחוב ויצמן 14, תל-אביב
טלפון: 03-5221242

הצהרת נגישות